Garantijos suteikimo sąlygos.
1. Pardavėjas turi teisę nevykdyti garantinių įsipareigojimų, jei pirkėjas
nepateikė visų šiame punkte nurodytų dokumentų, arba jie nevisiškai užpildyti
ar neįskaitomi.
2. Visos gamintojo garantinės sąlygos išdėstytos šiame garantiniame rašte.
3. Garantijos laikotarpiu naudotojas turi teisę nemokamai taisyti prekę (jeigu
aparatas buvo neremontuojamas), išskyrus atvejus, kai buvo pažeistos prekės
naudojimo taisyklės ar šių sąlygų nuostatos.
5. Garantija netaikoma:
5.1- jei pirkinys perdarytas ar pritaikytas naudoti pagal eksploatavimo
instrukcijoje numatytas sąlygas:
5.2- dengiančioms dalims, mygtukams ir pan.;
5.3- jei gedimai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos ar mechaninių
pažeidimų;

5.4- jei garantinę priežiūrą suteikė įgaliojimų neturintis ar gamintojo
reikalavimų neatitinkantis techninio aptarnavimo centras;
5.5- jei gedimas atsirado dėl veiksnių, nepriklausančių nuo pardavėjo.
5.6- jei gedimas atsirado dėl vartotojo kaltės ar neatsargumo;
5.7- jei prekė yra pažeista, matomi smūgių/kritimo požymiai ant dengiančių
dalių.
5.8- jei gedimo priežastis – drėgmės ar skysčių poveikis.
5.9- jei yra tvarkymo žymių kurias paliko pirkėjas bandydamas pats susitvarkyti
prekę.